Մեր մասին

1997 թվականից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ  «ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր» և «ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիր» պարբերականների հրատարակումն իրականացնում է «Պաշտոնական տեղեկագիր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը:(կանոնադրություն)

Ի կատարումն «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի`  2002 թվականի հունիսից «ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիրը» հրատարակվում է յուրաքանչյուր չորեքշաբթի‚ «ՀՀ գերատեսչական նորմատիվ ակտերի տեղեկագիրը»` յուրաքանչուր ամսվա 1-ին և 15-ին, եռամսյակը մեկ`«Քաղաքային և գյուղական համայնքների նորմատիվ իրավական ակտերի ժողովածուն»: Հրատարակվում է նաև «Երևանի իրավական ակտերի տեղեկագիրը», իսկ իրավական ակտում բազմաթիվ փոփոխությունների կամ լրացումների դեպքում`  կատարվում է պաշտոնական վերահրատարակություն:

Ըստ անհրաժեշտության հրատարակվում են տեղեկագրերի  արտահերթ համարներ:

Տեղեկագրերը վաղուց դարձել են օրենսդիր, գործադիր մարմինների, դատական համակարգի և հանրության սեփականությունը: «Պաշտոնական տեղեկագիր» վերտառությամբ հրատարակված բոլոր օրենսգրքերը բարձր վստահություն են ձեռք բերել սպառողների միջավայրում: Ընկերությունը շնորհակալ է իր սպառողին և ընթերցողին, որոնց դիտողությունների, առաջարկությունների հաշվառումով այսօր այն գործում է իբրև մասնագիտացված կառույց:

Համաշխարհային բանկի և ՀՀ արդարադատության նախարարության նախաձեռնությամբ 2005 թվականից գործում է Հայաստանի Իրավական Տեղեկատվական Համակարգը (ՀԻՏՀ) (Armenian Legal Information System (ARLIS) www.arlis.am, www.laws.am, www.legislation.am), որի իրավական ակտերի բազայի համալրման և սպասարկման աշխատանքները դարձյալ իրականացնում է «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲ ընկերությունը: